BẢN ÁN SỐ 94/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

BẢN ÁN SỐ 94/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM: 

1. Ông Nguyễn Nhật Lâm – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

2. Bà Đào Thị Mai – Hội thẩm nhân dân

3. Bà Cẩm Tú Cầu- Hội thẩm nhân dân

Bà võ Thị Hường – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà

Ngày 23 tháng 6 năm 2006 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 475/KTST, ngày 28 tháng 12 năm 2005 về tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1022/QĐXX-ST ngày 01 tháng 6 năm 2006 giữa các đương sự:

NGUYÊN ĐƠN:
Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam

Địa chỉ: 12 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương

Đại diện: ông Nguyễn Nhật Quang, GUQ ngày 30/11/2005

BỊ ĐƠN:
Ông Đỗ Cao Hà – Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG (vắng mặt)

Địa chỉ: 835/90B Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM

NHẬN THẤY

Trong đơn khởi kiện đề ngày 30 tháng 11 năm 2005, biên bản hòa giải ngày 23/2/2006 và tại phiên tòa nguyên đơn là Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam trình bày giữa nguyên đơn và bị đơn là Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ có giao kết hợp đồng kinh doanh thương mại về mua bán hàng hóa số DL 5C-003 ngày 04/01/2005. Do bị đơn vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, nên nguyên đơn yêu cầu tòa án giải quyết buộc bị đơn Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ thanh toán tiền của hợp đồng mua bán số DL 5C-003 ngày 04/01/2005 là 248.930.800 đồng. Không yêu cầu tính lãi. Không đồng ý thu hồi lại số hàng đã bán, giữ nguyên các yêu cầu đã nêu. Thời hạn thanh toán là hai tháng kể từ ngày 23/2/2006. Ngoài ra không còn yêu cầu gì khác.

Tại biên bản hòa giải ngày 23/02/20006 bị đơn xác nhận có mua hàng của nguyên đơn theo hợp đồng mua bán số DL 5C-003 ngày 04/01/2005, tổng số hàng tôi đã nhận khoảng 330.000.000 đồng, đã thanh toán khoảng 80.000.000 đồng, còn nợ lại 248.930.800 đồng. Số liệu công nợ do nguyên đơn cung cấp là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, trong số hàng nguyên đơn đã giao cho tôi hiện nay còn tồn lại một số hàng trị giá khoảng 150.000.000 đồng không bán được. Yêu cầu nguyên đơn phải thu hồi lại số hàng này theo giá mà nguyên đơn đã bán cho tôi để cấn trừ vào công nợ. Số nợ còn lại tôi sẽ thanh toán cho nguyên đơn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời trình bày và xác nhận của các đương sự trước Tòa,

XÉT THẤY

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết qủa tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết vụ án:

Quan hệ giữa Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam và Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ là quan hệ kinh doanh thương mại giữa cá nhân có đăng ký kinh doanh với pháp nhân được thành lập theo luật doanh nghiệp, các bên đã không tự giải quyết được tranh chấp phát sinh, nguyên đơn đã làm đơn khởi kiện theo thủ tục Tòa án. Tòa Kinh tế TAND thành phố Hồ Chí Minh thụ lý và giải quyết là phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền được qui định tại các điều 29, 34, 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Về thủ tục tố tụng: Toà án đã triệu tập hợp lệ bị đơn tham gia tố tụng tại phiên toà vào ngày 19/4/2006, ngày 31/5/2006 và ngày 23/6/2006 nhưng bị đơn đều vắng mặt không lý do. Nguyên đơn đề nghị Toà án xét xử vắng mặt bị đơn .Vì vậy, Toà án vẫn tiến hành xét xử vắng bị đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 200 và Điều 215 Bộ luật tố tụng dân sự.

2. Về các yêu cầu của các đương sự:

Về yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ thanh toán số tiền còn nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán số DL 5C-003 ngày 04/01/2005 là 248.930.800 đồng, Hội đồng xét xử có nhận định như sau: Căn cứ các chứng cứ tài liệu có trong hồ sơ và lời khai nhận của các bên đương sự có cơ sở xác định Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ còn nợ Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam số tiền 248.930.800 đồng phát sinh từ hợp đồng mua bán số DL 5C-003 ngày 04/01/2005 nên việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải thanh toán hết số tiền còn nợ là có cơ sở phù hợp với qui định của pháp luật tại các điều 71, 73 Luật thương mại và điều 290, 431 Bộ Luật dân sự vì vậy yêu cầu này của nguyên đơn cần được chấp nhận.

Việc nguyên đơn tự nguyện không tính lãi trên số tiền hàng còn nợ là không trái qui định của pháp luật và có lợi cho bị đơn nên cần được ghi nhận.

Về yêu cầu của bị đơn: Yêu cầu nguyên đơn phải thu hồi trong số hàng nguyên đơn đã giao cho tôi hiện nay còn tồn lại một số hàng trị giá khoảng 150.000.000 đồng không bán được để cần trừ nợ, Hội đồng xét xử có nhận định như sau: Căn cứ điều 130 Bộ luật tố tụng dân sự, TAND TP. HCM đã tống đạt hợp lệ giấy triệu tập cho bị đơn đến tòa làm việc và nhận thông báo đóng tạm ứng án phí phản tố yêu cầu cấn trừ nghĩa vụ vào ngày 19/4/2006 nhưng Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ không có mặt, không đóng tạm ứng án phí nên tòa án không giải quyết.

3. Về án phí:

Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ phải chịu án phí theo quy định tại khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính Phủ, tính trên số tiền phải thanh toán là 248.930.800 đồng. Tiền án phí là: 10.466.000đồng.

Vì các lẽ nêu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ các điều 29, 34, 35và 130 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ các điều 71,73 và 233 Luật thương mại;

Căn cứ điều 290 và 431 Bộ Luật dân sự;

Căn cứ khoản 1 Điều 131 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 19 Nghị định 70-CP ngày 14-6-1997 của Chính phủ,

Căn cứ điểm 1, mục III Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của TAND TC – VKSND TC – Bộ Tư pháp – Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản;

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

Buộc bị đơn Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ phải thanh toán cho Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam số tiền còn nợ phát sinh từ hợp đồng số DL 5C-003 ngày 04/01/2005 là 248.930.800 (hai trăm bốn mươi tám triệu chín trăm ba mươi nghìn tám trăm) đồng.

Ghi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn không yêu cầu tính lãi.

2. Trách nhiệm thi hành án:

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

3. Về án phí:

Doanh nghiệp tư nhân HÙNG HỒNG do ông Đỗ Cao Hà làm chủ phải chịu án phí sơ thẩm là 10.466.000đồng, nộp tại Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH hóa chất xây dựng Mangan Việt Nam được nhận lại số tiền 5.233.962 đồng là tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu tiền số 000933 ngày 15/12/2005 của Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

4. Quyền kháng cáo

Các đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Riêng các đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc được niêm yết.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *