Công văn 5765/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thông tin báo nêu về ưu đãi thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5765/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thông tin báo nêu về ưu đãi thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v xử lý thông tin báo nêu về thuế

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu vấn đề Báo Thanh niên số ra ngày 19 tháng 5 năm 2017 nêu: “Theo chuyên gia của Tổ chức Oxfam,Việt Nam áp dụng nhiều hình thức ưu đãi thuế dàn trải, phức tạp, thiếu minh bạch, tạo lỗ hổng thuế và khuyến nghị cần công bố khoản chi ngân sách tương đương với ưu đãi thuế (do thu giảm), phân tích chi phí – trừ lợi ích và giảm dần sử dụng ưu đãi thuế. Hiện có hơn 30 lĩnh vực khuyến khích, 27 lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư; ưu đãi tại 53/63 tỉnh, chưa kể 300 khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *