Công văn 5852/VPCP-KTTH năm 2017 rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5852/VPCP-KTTH năm 2017 rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1679/BTTT-QLDN ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc rà soát dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1679/BTTT-QLDN nêu trên về việc rà soát về dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi.

2. Về vấn đề bàn giao Đài truyền hình kỹ thuật số VTC: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1302/VPCP-KTTH ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *