Công văn 5870/VPCP-NN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 5870/VPCP-NN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5463/BTC-QLCS ngày 26 tháng 4 năm 2017 miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại công văn trên. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện việc giảm tiền thuê đất cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương giai đoạn (2010 – 2015); từ năm 2016 về sau, Công ty thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *