BẢN ÁN

BẢN ÁN SỐ 56/2007/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG MUA TÍN DỤNG

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Ngọ Duy Tuấn – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Vũ Mộng Huyền- Hội thẩm nhân dân 3. Bà Cao Tuyết Vân- Hội thẩm nhân dân Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Tuệ Ngân- CBTA. Ngày 09 tháng 5 năm 2007 tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành phố Hồ [...]

BẢN ÁN SỐ 66/2007/KDTM-ST TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Thế Nhật Quang  – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2.  Bà Nguyễn Thị Hoa – Hội thẩm nhân dân 3.  Bà CaoThiên Thanh – Hội thẩm nhân dân Bà Vũ Cát Tiên– Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HN – Thư ký phiên toà Trong ngày 05 tháng 4 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà [...]

BẢN ÁN SỐ 86/2007/KDTM-ST TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Võ Hoàng Khánh – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Lê Thị Nhi – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Nguyễn Phương An – Hội thẩm nhân dân Bà Đỗ Thị Hồng – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Trong các ngày 31 tháng 8 năm 2006 và ngày 07 tháng 9 năm [...]

BẢN ÁN SỐ 91/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VỀ HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC QUẢNG CÁO

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Thế Nhật Quang – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Trần Thị Yến – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Nguyễn Hà Cẩm Tú.- Hội thẩm nhân dân Bà Nguyễn Thị Bình Dương – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Ngày 24 tháng 01 năm 2006 tại phòng xử án của [...]

BẢN ÁN SỐ 94/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Nhật Lâm – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Đào Thị Mai – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Cẩm Tú Cầu- Hội thẩm nhân dân Bà võ Thị Hường – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Ngày 23 tháng 6 năm 2006 tại phòng xử án của Tòa án nhân [...]