The consultation of people in public investment projects in the local people’s work

The consultation of people in public investment projects in the local people’s work

Ở địa phương tôi nhà nước đầu tư xây dựng đê bao chống lũ nhưng tỷ lệ hộ dân đồng thuận chỉ chiếm hơn 90%, như vậy có thực hiện được không?

Trả lời

Cảm ơn câu hỏi của anh/Chị
theo mô tả của Anh/ChịChị, đây là dự án đầu tư công theo quy định của Luật đầu tư công năm 2014. Để trả lời câu hỏi của Anh/Chị, chúng tôi đã tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau:

 

Theo các quy định tại Điều 95, Luật đầu tư công 2014

“Điều 95. Nhiệm vụ, quyền hạn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2. Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật này và theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.”

Theo Khoản 2 Điều 82 Luật đầu tư công:
Cơ quan chủ quản tham khảo ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động lớn đến môi trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế – xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật.”

Như vậy việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư chỉ nhằm mục đích tham khảo, không có ý nghĩa trong việc quyết định thực hiện dự án đầu tư hay không. 

Chúng tôi hy vọng nội dung tư vấn trên giải đáp được phần nào vướng mắc của Quý khách hàng. Quý khách lưu ý nội dung tư vấn của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Đây không được xem hay mặc định được hiểu là ý kiến pháp lý chính thức và cuối cùng của Chúng tôi. Để nhận được ý kiến tư vấn đầy đủ cũng như các giải pháp pháp lý hiệu quả, chính xác nhất, đối với từng trường hợp cụ thể,  Quý khách vui lòng liên hệ lại.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *