GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Công ty Luật TNHH Tâm Chung (Vilex) được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-ĐLS ngày 05/10/1998 của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2001, Công ty Luật TNHH Tâm Chung (Vilex) đã đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp TP.HCM theo quy định của Pháp lệnh Luật sư năm 2001 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 41-02.0116/TP/ĐKHĐ ngày 11/10/2002.

Các thành viên sáng lập bao gồm:

Luật sư Trương Hoài Tâm
Luật sư Nguyễn Chúng
Luật sư Đỗ Thị Thanh Tâm

Ông Trương Hoài Tâm và Ông Nguyễn Chúng từng là Phó Giám đốc của Công ty Luật Luật Việt – Một Công ty Luật hàng đầu Việt Nam vào những năm 1995 – 1997.

Trưởng Văn phòng Luật Tâm Chung là Luật sư Trương Hoài Tâm.

Địa chỉ Văn phòng Luật Tâm Chung trước đây là:

Trụ sở chính: số 58/1A Phan Văn Trị, phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Phòng giao dịch: số 59 Phan Văn Trị, phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tel:     (84.8) 5166737               Fax: (84.8) 5166736

Vào tháng 10/2008, Văn phòng Luật Tâm Chung (Vilex) chuyển đổi thành Công ty Luật TNHH Tâm Chung (Vilex Law Firm) theo Giấy Đăng ký hoạt động số 41.07.0895/TP/ĐKHĐ ngày 24/10/2008.

Trụ sở chính: số 70 (lầu 1) đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Tel: (84.8) 3914 2846      –      Fax: (84.8) 3914 2847

DANH SÁCH LUẬT SƯ

Công ty Luật TNHH Tâm Chung của chúng tôi gồm những Luật sư chuyên tư vấn về lĩnh vực thương mại:

Giám đốc: Luật sư Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Trang

Các Luật sư cộng sự:

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân – Luật sư

Ông Nguyễn Chúng            – Luật sư

Ông Võ Nhật Thăng            – Luật sư

Bà Lê Nguyên Thiên Hảo    – Luật sư

Bà Phạm Thị Oanh              – Luật gia

Luật sư tập sự: 05

CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM CHUNG

Địa chỉ: 70 (Lầu 1), đường Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 848.39142846 –  Fax: 848.39142847

HP:  0909 587194

Email: info@vilexlaw.vn, trangnguyen@vilexlaw.vn