Thời điểm có hiệu lực trong xử lý kỉ luật lao động

Thời điểm có hiệu lực trong xử lý kỉ luật lao động

Đối với hình thức kỷ luật cảnh cáo thì sau bao nhiêu lâu thì quyết định có hiệu lực ạ, vì sau khi có thông báo về hình thức kỷ luật có 15 ngày để người bị kỷ luật khiếu nại, tuy nhiên sau khi giải quyết khiếu nại thì vẫn giữ nguyên hình thức kỷ luật thì đối tượng bị kỷ luật sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật kể từ bao giờ ạ?

Trả lời

Cảm ơn Anh/Chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Dưa trên vấn đề Anh/Chị đưa ra, chúng tôi đã kiểm tra các văn bản pháp luật có liên quan tuy nhiên không tìm được văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh nội dung này.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 33 Nghị Định 05/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

“Điều 33. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

1. Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng thì có đơn khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo trình tự quy định tại Điều 201 của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động phải hủy bỏ hoặc ban hành quyết định thay thế quyết định đã ban hành và thông báo đến người lao động trong phạm vi doanh nghiệp biết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết luận khác với nội dung quyết định xử lý kỷ luật lao động hoặc quyết định tạm đình chỉ công việc hoặc quyết định bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất của người sử dụng lao động.

3. Người sử dụng lao động phải khôi phục quyền và lợi ích của người lao động bị vi phạm do quyết định xử lý kỷ luật lao động hoặc quyết định tạm đình chỉ công việc hoặc quyết định bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động. Trường hợp kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải trái pháp luật thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện các quy định các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 42 của Bộ luật Lao động.”

Như vậy, Người sử dụng lao động phải hủy bỏ hoặc ban hành quyết định thay thế quyết định đã ban hành khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại kết luận khác với nội dung quyết định xử lý kỷ luật lao động. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có thể gián tiếp được hiểu là quyết định xử lý kỉ luật lao động khi được ban hành sẽ có hiệu lực ngay (vì nếu chưa có hiệu lực thì không cần phải huỷ bỏ). Việc người lao động có quyền khiếu nại thì việc khiếu nại đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của quyết định xử lý kỉ luật trừ trường hợp kết quả của việc giải quyết khiếu nại đó khác với nội dung xử lý kỉ luật.

Chúng tôi hy vọng nội dung tư vấn trên giải đáp được phần nào vướng mắc của Quý khách hàng. Quý khách lưu ý nội dung tư vấn của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Đây không được xem hay mặc định được hiểu là ý kiến pháp lý chính thức và cuối cùng của Chúng tôi. Để nhận được ý kiến tư vấn đầy đủ cũng như cá

Share this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *