TIN TỨC PL

BẢN ÁN SỐ 66/2007/KDTM-ST TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Thế Nhật Quang  – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2.  Bà Nguyễn Thị Hoa – Hội thẩm nhân dân 3.  Bà CaoThiên Thanh – Hội thẩm nhân dân Bà Vũ Cát Tiên– Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HN – Thư ký phiên toà Trong ngày 05 tháng 4 năm 2007, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà [...]

BẢN ÁN SỐ 86/2007/KDTM-ST TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Võ Hoàng Khánh – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Lê Thị Nhi – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Nguyễn Phương An – Hội thẩm nhân dân Bà Đỗ Thị Hồng – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Trong các ngày 31 tháng 8 năm 2006 và ngày 07 tháng 9 năm [...]

BẢN ÁN SỐ 91/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP KINH DOANH THƯƠNG MẠI VỀ HỢP ĐỒNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC QUẢNG CÁO

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Thế Nhật Quang – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Trần Thị Yến – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Nguyễn Hà Cẩm Tú.- Hội thẩm nhân dân Bà Nguyễn Thị Bình Dương – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Ngày 24 tháng 01 năm 2006 tại phòng xử án của [...]

BẢN ÁN SỐ 94/2006/KDTM-ST TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM:  1. Ông Nguyễn Nhật Lâm – Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 2. Bà Đào Thị Mai – Hội thẩm nhân dân 3. Bà Cẩm Tú Cầu- Hội thẩm nhân dân Bà võ Thị Hường – Cán bộ Tòa án nhân dân Tp. HCM – Thư ký phiên toà Ngày 23 tháng 6 năm 2006 tại phòng xử án của Tòa án nhân [...]

Công văn 5765/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thông tin báo nêu về ưu đãi thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v xử lý thông tin báo nêu về thuế Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nghiên cứu vấn đề Báo Thanh niên số ra ngày 19 tháng 5 năm 2017 nêu: “Theo chuyên gia của Tổ chức Oxfam,Việt Nam áp dụng nhiều hình thức ưu đãi thuế dàn trải, phức tạp, thiếu minh bạch, tạo lỗ hổng thuế và khuyến nghị cần công bố khoản chi ngân sách tương đương với ưu đãi thuế (do [...]

Công văn 5852/VPCP-KTTH năm 2017 rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v rà soát dự án thua lỗ không có khả năng phục hồi Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1679/BTTT-QLDN ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc rà soát dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý với Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 1679/BTTT-QLDN nêu trên [...]

Quyết định 385/QĐ-UBND quy định về điều hành dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2017

QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của [...]

Công văn 5869/VPCP-KTTH năm 2017 bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 4250/BCT-TC ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc bổ sung vốn điều lệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau: Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập hồ sơ đề nghị đầu tư bổ sung vốn (quy định tại khoản [...]

Công văn 5870/VPCP-NN năm 2017 về miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 5463/BTC-QLCS ngày 26 tháng 4 năm 2017 miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài [...]